Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa „KRIS” Krzysztof Kołodziejczyk siedzibą w Nowy Wiśniczu przy ul. Bocheńskiej 26 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury, organizacji imprez oraz w celach księgowych. Informujemy również, iż podanie jej danych jest warunkiem zawarcia umowy,a ich niepodanie spowoduje, iż realizacja umowy stanie się niemożliwa. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury oraz organizacji imprezy.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close